درباره جوش سازان

اعتقاد این شرکت به تضمین کیفیت تولیدات و خدمات تنها یک قول ساده برای فروش محصولات نیست,هر یک از کارکنان شرکت جوش سازان به خوبی دریافته اند که حفظ و تضمین کیفیت تا چه اندازه در پیشرفت و بالندگی این مجموعه موثر بوده است,لذا هدف ما جلب رضایت و کسب حمایت مشتریانی است که با اعتماد کامل خریدار کالا و خدمات ما میباشند.

ما به مشتریان خود علاقه مندیم و به این اصل معتقدیم که همیشه حق با مشتری است, بنابراین با انتقادات سازنده مشتریان خود را ارج نهاده و به خواسته های منطقی آنها جامه عمل می پوشانیم و در جهت رشد جوش سازان و در راستای تحقق اصل فوق از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.

 

مدیر عامل
احمد روهنده

شبکه های اجتماعی ما در وبسایت جوش سازان